Vaderschapsverlof

Vaderschapsverlof: hoe is dat in Nederland geregeld?

  • Baby
  • januari 19, 2018
  • Comments Off

Tot nu toe heeft een man wettelijk recht op twee dagen betaald verlof als hij vader is geworden. Daarna heeft de kersverse vader de mogelijkheid om nog eens drie dagen vaderschapsverlof te nemen. Deze drie dagen zijn meestal onbetaald, hoewel de afspraken hierover per CAO verschillen. Overigens hoeft het verlof niet direct na de bevalling worden opgenomen. Als een vrouw thuis is bevallen mag haar man het kraamverlof opnemen binnen vier weken na de bevalling. Bij een geboorte in het ziekenhuis is dit binnen vier weken nadat het kindje is thuisgekomen. Aanstaande vaders moeten het kraamverlof minstens twee maanden voor de uitgerekende datum bij hun werkgever aanvragen. Als de moeder door complicaties extra zorg nodig heeft, dan kunnen vaders twee weken kortdurend zorgverlof opnemen. In dit geval wordt 70% van het salaris doorbetaald.

Zwangerschapsverlof voor de man?

Vrouwen hebben in Nederland recht op zes weken zwangerschapsverlof en tien weken bevallingsverlof. Helaas bestaat er niet zoiets als zwangerschapsverlof voor de man. Als de aanstaande vader in de dagen voor de bevalling vrij wil nemen, dan moet hij zijn vakantiedagen opnemen. Het is jammer dat er niet zoiets als zwangerschapsverlof voor de man bestaat, want er is veel in een gezin te regelen als er een kindje op komst is, zoals het op orde maken van de babykamer. Ook zou een zwangerschapsverlof voor de vader, die verspreid is op te nemen over de negen maanden zwangerschap, ideaal zijn met het oog op de verschillende bezoekjes van zijn vrouw of vriendin aan de verloskundige. Als een man hier nu bij aanwezig wil zijn, moet hij een vrije dag opnemen.

Zwangerschapsverlof voor de vader in andere landen

Hoe is het in andere landen in Europa met de zwangerschapsverlof voor de vader geregeld? De Europese unie geeft het advies om vaders tien dagen betaald verlof te geven. Dit is een richtlijn die België netjes volgt: daar krijgen vaders inderdaad tien dagen kraamverlof. Griekse en Spaanse vaders krijgen net als Nederlandse vaders twee dagen verlof. Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Ierland kennen geen wettelijke vaderschapsverlofregeling: bedrijven bepalen zelf of zij werknemers die net vader zijn geworden vrij geven of niet. Koplopers wat betreft het vaderschapsverlof zijn de Scandinavische landen. In Denemarken hebben vaders recht op twee weken betaald verlof, in Finland is dat bijna acht weken en in Zweden maar liefst drie maanden. Maar dit is vrij uniek.

Gaat er iets veranderen?

Het kabinet wil het kraamverlof voor partners uitbreiden van twee naar vijf dagen. Hier is echter een aanpassing in de wet voor nodig, dus de uitbreiding van het kraamverlof zal waarschijnlijk pas op 1 januari 2019 worden ingevoerd. Het plan is dat er vanaf juli 2020 ook een aanvullend verlof voor vaders komt, waarbij 70% van het loon wordt doorbetaald door het UWV.

Previous «
Next »