alles over NIPT-test

Alles wat je moet weten over de NIPT-test

  • Vanessa
  • december 16, 2020
  • Comments Off

Tijdens je zwangerschap kan je ervoor kiezen om een NIPT-test te laten uitvoeren. De NIPT is een bloedonderzoek dat wordt gedaan om te achterhalen of je baby een aangeboren chromosoomafwijking heeft, zoals het syndroom van Down. NIPT staat voor Niet Invasieve Prenatale Test. Deze test is beschikbaar voor alle zwangere vrouwen, net zoals de combinatietest. Twijfel je om een NIPT te laten uitvoeren of wil je graag meer informatie over deze test? In dit artikel vertellen we alles wat je moet weten over de NIPT-test!

Wat is de NIPT?

De NIPT wordt uitgevoerd om te screenen op de meest voorkomende chromosoomafwijkingen. Dit zijn trisomie 21 (syndroom van Down), trisomie 18 (Edwards syndroom) en trisomie 13 (Patau syndroom). De NIPT is een DNA-test die bestaat uit het afnemen van een paar buisjes bloed van de zwangere vrouw. In het bloed van de moeder zit DNA waar erfelijk materiaal van de baby aanwezig is. Dit DNA kan geanalyseerd worden om chromosoomafwijkingen op te sporen. 

Voor wie is de NIPT beschikbaar?

De NIPT is een betrouwbaar alternatief voor de combinatietest. Wat is het verschil tussen de combinatietest en NIPT? De NIPT is iets nauwkeuriger. Hier staat wel tegenover dat je toestemming moet geven voor het gebruik van je gegevens voor de wetenschappelijke studie. Er wordt namelijk nog steeds onderzoek gedaan naar de resultaten van de test.

In Nederland is de NIPT beschikbaar voor alle zwangere vrouwen. Voordien werd het alleen als vervolgonderzoek aangeboden wanneer de combinatietest aantoonde dat er een verhoogde kans was op een kindje met een chromosoomafwijking. Of bij een verhoogd risico op basis van je medische voorgeschiedenis. 

Blijkt uit de combinatietest dat je een verhoogd risico hebt op een kindje met een chromosoomafwijking? Dan hoeft er niet te worden gekozen voor een NIPT-test. Alternatieven voor de NIPT zijn de vlokkentest en de vruchtwaterpunctie. Je kunt natuurlijk ook beslissen om geen vervolgonderzoek te laten doen.

NIPT test wanneer uitslag?

De uitslag van de NIPT is binnen tien tot vijftien werkdagen bekend. Je krijgt de uitslag telefonisch of schriftelijk. Daarnaast kan je er ook voor kiezen om de uitslag te horen in het ziekenhuis. De uitslag kan afwijkend of niet-afwijkend zijn. 

Bij een niet-afwijkende uitslag zijn er geen aanwijzingen dat het kindje een trisomie heeft. Deze uitslag is zeer betrouwbaar. De kans dat het kindje bij een niet-afwijkende uitslag toch een chromosoomafwijking heeft, is kleiner dan 0,1%. Dit is dan ook de reden waarom een vervolgtest niet meer nodig is. 

Een afwijkende uitslag wil niet meteen zeggen dat het kindje een trisomie heeft. De betrouwbaarheid van de NIPT bij een afwijkende uitslag is laag. Dit komt doordat er DNA van de moederkoek in je bloed zit. Dit erfelijke materiaal is dikwijls gelijk aan dat van je baby, maar niet altijd. Er kan dus bijvoorbeeld een afwijking in de moederkoek zitten, die niet bij je baby aanwezig is. In dit geval is een vlokkentest of vruchtwaterpunctie nodig om 100% zeker te zijn.

Er is een kleine kans dat de NIPT-test mislukt. Bij ongeveer drie procent van de vrouwen lukt de NIPT niet. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat er te weinig DNA van je baby in het afgenomen bloed zit. Je kunt er dan voor kiezen om de test nog eens te laten uitvoeren of in overleg met de gynaecoloog kiezen voor een vlokkentest of vruchtwaterpunctie. 

NIPT versus vlokkentest en vruchtwaterpunctie

De NIPT is veiliger dan de vlokkentest of de vruchtwaterpunctie. Bij de vruchtwaterpunctie en vlokkentest bestaat er een kleine kans op een miskraam. Dit is bij zo’n 0,3% tot 0,5% het geval. De NIPT-test kan niet leiden tot een miskraam gezien dit onderzoek via het bloed plaatsvindt. Een nadeel is dat bij een afwijkende uitslag van de NIPT alsnog geadviseerd wordt om een vlokkentest of vruchtwaterpunctie te doen. De NIPT-test en vlokkentest is mogelijk vanaf 11 weken zwangerschap, de vruchtwaterpunctie vanaf 15 weken zwangerschap.

NIPT-test geslacht

Bij de NIPT wordt het geslacht niet gerapporteerd. De NIPT is een DNA onderzoek dus het geslacht kan wel vastgesteld worden. Echter is het in Nederland niet toegestaan om de geslachtschromosomen te onderzoeken. De test is hiervoor niet ontwikkeld. Wanneer weet je of het een jongen of een meisje word? Een betrouwbare geslachtsbepaling kan je verwachten vanaf 16 weken. Wanneer weet je of het een tweeling is? Een vroege echo in de achtste week kan een tweelingzwangerschap bevestigen. 

Vergoeding NIPT zorgverzekering

De NIPT wordt vergoed uit de basisverzekering. Deze test wordt niet vergoed zonder medische redenen. Je betaalt hiervoor € 175. De NIPT wordt wel vergoed voor vrouwen die een verhoogd risico hebben op een kindje met een chromosoomafwijking, die is vastgesteld met een combinatietest. Heb je eerder een kind met het syndroom van Down, het Edwards syndroom of het Patau syndroom gehad? Dan heb je recht op een vergoeding. 

Zo, hopelijk hebben we je met dit artikel kunnen informeren over wat een NIPT-test is en wat er allemaal bij komt kijken. Als je nog vragen hebt, dan kan je hiervoor natuurlijk altijd terecht bij je verloskundige of gynaecoloog!

Previous «
Next »